رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

جسم و جان

به تجربه دریافته ام که جسم و جان آدمی همسر یکدیگر نیستند بلکه باهم یکی شده اند و چون یکی دچار رنجی شود دیگری همدردی مینماید.

چسترفیلد


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 27
     
print

ظرفیت کسب تجربه

انسانها نسبت به ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه نسبت به تجاربی که اندوخته اند.
برناردشاو


برچسب ها : ,,,
نظرات : 0 بازدید : 77
     
print

تصحیح اشتباه و عینک تجربه

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست.
کنفوسیوس
اگر عینک عادت ندارید، عینک تجربه را به چشم بزنید و اگر عینک عادت دارید، باز هم عینک تجربه را به چشم بزنید.
گمنام


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 139
     
print

تجربه و اشتباه

التجربه فوق العلم یا تجربه بالاتر از علم است.
سخنی از پورسینا به زبان عربی که به فارسی ترجمه شد.

از اشتباهات خود و دیگران پند و عبرت بگیر
بزرگمهر وزیر نوشیروان شاه


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 87
     
print

بزرگی آینده و تجربه گذشته

آینده به نظر بزرگ جلوه میکند ولی وقتیکه که گذشت میفهمیم که ناچیز بوده است.
مترلینگ

اگر آنچه از گذشته تجربه گرفته ایم در آینده بکار ببریم مثل این است که دوباره عمر کرده باشیم.
حجازی


برچسب ها : ,,,
نظرات : 0 بازدید : 81
     
print

تجربه تاریخ و آمزوش و پرورش

آنانکه که تجربه گذشته و تاریخ را بخاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند.
سانتایانا

آموزش و پرورش بدون تجربه بی فایده است.
پیرژانه


برچسب ها : ,,,,
نظرات : 0 بازدید : 85
     
print

آزمودگی و تجربه از روزگار

آنکس که از روزگار تجربه آموخت هرگز فریب جهانیان را نخواهد خورد.
حکمت ایران باستان

آزموده را آزمودن خطاست.
مثل ایرانی


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 91
     
print

تاریخ مشاهیر و همت مردان

مطالعه تاریخ مشاهیر و دقت در جزئیات زندگی آنها ما را در راه پرخطر زندگی از لغزش و سقوط محافظت میکند.
گمنام
هرکه در سیرت و رفتار پیشینیان نطر کند متذکر میشود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است.
همدون قصار


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 30
     
print