رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

تاریخ مشاهیر و همت مردان

مطالعه تاریخ مشاهیر و دقت در جزئیات زندگی آنها ما را در راه پرخطر زندگی از لغزش و سقوط محافظت میکند.
گمنام
هرکه در سیرت و رفتار پیشینیان نطر کند متذکر میشود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است.
همدون قصار


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 30
     
print

زمان ماقبل تاریخ و پیشرفت تمدن

ما هنوز در زمان ماقبل تاریخ هستیم زیرا تاریخ بشریت آنروز آغاز میشود که بشر از همه رنجها و گرفتاریها نجات یابد.
فتحی الرمکی

هر چه تمدن جلوتر رود، قدرت فزونی کمتر میشود.
آرتل هارپس


برچسب ها : ,,,
نظرات : 0 بازدید : 29
     
print

تاریخ گذشته و معاصر

کشوریکه تاریخ دارد آن کشور بمنزله مرده است.
سن لوئی

گذشته چیزی است که هرچه فاصله ما از آن بیشتر شود زیباتر میشود.
فتحی الرمکی

مطبوعات، شالوده تاریخ معاصر است.
پوانکاره


برچسب ها : ,,,,
نظرات : 0 بازدید : 20
     
print

پند تاریخ و ثمرات روحی ملت

پندی که از تحولات تاریخ برمیگیریم، پندی گرانمایه باشد که چراغ راه زندگی را از چاه بازمینماید.
حکمت ایران باستان
کسیکه ثمرات روحی ملتی را نداند، تاریخ آن ملت در نظرش یک مشت حوادث پریشان و وقایع بی ترتیب جلوه میکند.
گوستاولوبون


برچسب ها : ,,,,
نظرات : 0 بازدید : 16
     
print

کوچکترین دستها

حوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروری بکنید تا شما هم چون من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است.

آگارادو


برچسب ها : ,,,,
نظرات : 0 بازدید : 16
     
print

تاریخ تمدن کشورها

تاریخ تمدنهای جهان ، تمدن در کشورهای جهان مراحل زیر را پیموده است:
از اسارات به سوی ایمان
از ایمان به شجاعت
از شجاعت به آزادی
از آزادی به فراوانی
از فراوانی به خودخواهی
از خودخواهی به بله قربان گویی
از بله قربان گویی به بی رگی
از بی رگی به از کف رفتن استقلال
آرنولد توین بی، تاریخ نویس معاصر معتقد است که از 21 تمدن بزرگ در حدود نوزده تمدن در اثر تهدید داخلی رو به اضمحلال رفته اند و بی سر و صدا بخاموشی گرائیده اند. چنانکه ملاحظه میشود دوران تمدن از اسارت شروع و با اسارت هم ختم میگردد و این دوران در حدود دویست سال بطول می انجامد و سیر از سر گرفته میشود.


برچسب ها : ,,,
نظرات : 0 بازدید : 16
     
print

تاریخ بی استقلال

تاریخ، یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه هرچه ما بخواهیم تاریخ همان خواهد شد.

ژان پل سارتر


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 14
     
print

تاریخ مفاخر

تاریخ مفاخر گذشته با خاطره هایی که از اعمال و شجاعتهای رجال ما در فکر افراد خطور میدهد، روح ملیت را برانگیخته ، مردم را بطرف مجد و تعالی میکشاند.

ناشناس


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 13
     
print