کوچکترین دستها

حوادث مشهور دوران گذشته جهان را مروری بکنید تا شما هم چون من این حقیقت را بپذیرید که بزرگترین جنایات همه با کوچکترین دستها انجام گرفته است.

آگارادو


برچسب ها : ,,,,