کتمان حقایق و گلزار تاریخ


برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است که یکنفر حقایق را کتمان کند.
میشله
تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردان هنرمند و حساس گلهای زیبای آن میباشند.
گوستاولوبون


برچسب ها : ,,,,