پیروز و کامیاب

آنانکه در زندگی پیروز و کامیاب شده اند، اول از نظر فکر و ورح پیروز و کامیاب بوده اند.
ادیسون


برچسب ها : ,,,,