ظرفیت کسب تجربه

انسانها نسبت به ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه نسبت به تجاربی که اندوخته اند.
برناردشاو


برچسب ها : ,,,