ضرب المثل خارجی

حیوان به پایش بسته میشود انسان به قولش  (مثل انگلیسی)

سند پاره میشود، قول پاره نمیشود.  (مثل آلمانی)

وعده که کردی مقروض میشودی، مقروض که شدی وعده میکنی (مثل فرانسوی)


برچسب ها : ,,,