تجربه و اشتباه

التجربه فوق العلم یا تجربه بالاتر از علم است.
سخنی از پورسینا به زبان عربی که به فارسی ترجمه شد.

از اشتباهات خود و دیگران پند و عبرت بگیر
بزرگمهر وزیر نوشیروان شاه


برچسب ها : ,,