تجربه تاریخ و آمزوش و پرورش

آنانکه که تجربه گذشته و تاریخ را بخاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند.
سانتایانا

آموزش و پرورش بدون تجربه بی فایده است.
پیرژانه


برچسب ها : ,,,,