تاریخ تمدن کشورها

تاریخ تمدنهای جهان ، تمدن در کشورهای جهان مراحل زیر را پیموده است:
از اسارات به سوی ایمان
از ایمان به شجاعت
از شجاعت به آزادی
از آزادی به فراوانی
از فراوانی به خودخواهی
از خودخواهی به بله قربان گویی
از بله قربان گویی به بی رگی
از بی رگی به از کف رفتن استقلال
آرنولد توین بی، تاریخ نویس معاصر معتقد است که از 21 تمدن بزرگ در حدود نوزده تمدن در اثر تهدید داخلی رو به اضمحلال رفته اند و بی سر و صدا بخاموشی گرائیده اند. چنانکه ملاحظه میشود دوران تمدن از اسارت شروع و با اسارت هم ختم میگردد و این دوران در حدود دویست سال بطول می انجامد و سیر از سر گرفته میشود.


برچسب ها : ,,,